Spoorbed vernieuwen

18 km Spoorbed vernieuwen tussen Zwolle en Wierden in opdracht van Volkerrail.