Infra, Grond, Weg en Waterbouw

Alle voorkomende infra werkzaamheden behoren tot het dagelijkse werk van het team van Hellinga. De brede inzetbaarheid maakt dat we een totaaloplossing kunnen bieden voor projecten. Dit doen we met eigen nauwkeurige professionals, eigen materieel en producten. Vanaf het GPS-inmeten van terreinen, tekenwerk en vervaardigen van bestek, tot de uitvoering in eigen regie. Uitzetwerkzaamheden en revisies worden ook met GPS uitgevoerd.

Met onze vakbekwame en geschoolde medewerkers voeren wij alle grondverzet- en rioleringswerkzaamheden uit voor bijvoorbeeld grondwerk voor woonwijken, bedrijventerreinen of grote infrastructurele projecten.

Onze op eigen locaties gewonnen of geproduceerde producten, zoals zand, granulaat, teelaarde of beton worden in deze werken toegepast. Op deze wijze hebben wij optimale controle op de geleverde kwaliteit.
Alle verhardingswerkzaamheden zoals asfalt, beton en bestrating voeren wij in eigen beheer uit. Voor halfverhardingen bieden wij een breed scala aan producten aan, zoals gebroken asfalt, freesasfalt en granulaten in diverse korrelafmetingen. Voor het afvoeren van vuil- en hemelwater leggen wij complete (terrein)rioolsystemen aan. Wij zorgen voor het aanleggen van nieuwe beton- en kunststofleidingen voor uitbreidingsplannen en het reconstrueren van bestaande rioolsystemen. Wij werken op grote en kleine schaal zoals het maken van uitleggers en het oplossen van overlast door verstoppingen en verzakkingen.