Vacatures en stageplaatsen

Wij werken met een enthousiast team van medewerkers. Ieder vanuit zijn eigen specialiteit denken zij graag mee om een project zo goed mogelijk neer te zetten.

Jongeren een kans bieden
Jongeren die als droom hebben om in onze sector te werken, kunnen bij ons praktijkervaring opdoen. Leerlingen die een beroepsopleiding volgen om later aan de slag te gaan als machinist, grondwerker of uitvoerder kunnen bij ons in praktijk brengen met dat wat ze op school hebben geleerd. Wij zijn een erkend leerbedrijf. We hebben op dit moment weer een aantal stagiaires die wij mogen begeleiden, elk met een ander leerdoel.

Momenteel hebben wij geen vacature beschikbaar.

Erkend Leerbedrijf

Bij Hellinga -als fundeon erkend leerbedrijf- kunnen jongeren, die een (mbo- of machinisten-) opleiding in de infra volgen, het vak in de praktijk leren. Hiermee geven wij aan dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Fundeon heeft onze organisatie erkent als leerbedrijf voor de (bouw- en) infrasector.

Erkenningsregeling
De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Fundeon beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden binnen G. Hellinga B.V.
Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid, zo hebben wij voor zowel toekomstig machinisten als middenkaderfunctionarissen (4) verschillende leermeesters;
Wij geven de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.