Partners

Samenwerking

Synergie Serpentijn B.V.
Op kantoor bij Hellinga huist tevens Serpentijn B.V. Een jonge onderneming met als doel het saneren en verwijderen van asbesthoudende materialen en toepassingen. Hellinga verzorgt de afzet van vrijkomende asbest met behulp van haar containerauto’s en springt waar mogelijk mij met materiele inzet. Zie tevens www.serpentijnbv.nl

logo serpentijn

Samenwerking grondbank
Hellinga heeft met Grondbalans Noordoost een samenwerkingsverband. In Steenwijk hebben wij een depot ‘De Grondbank’ waar alle grond en baggerspecie onder certificaat (BRL9335 en BRL 7511) kan worden ingenomen en uiteindelijk weer kan worden hergebruikt.
Ook bouwstoffen, zoals spoorballast, slakken, freesasfalt kunnen hier worden ingenomen. Voor particulieren, bedrijven en overheden voeren wij grondbankactiviteiten uit. Wij kunnen u hier totaal mee ontzorgen. Wij verzorgen de keuring, certificering, meldingen en begeleidingsformulieren en alle noodzakelijk grondbewerkingen en logistieke handelingen. Lees meer informatie over deze activiteit op www.grondbalansnoordoost.nl

Samenwerking Hanekamp en Hellinga
Boomkwekerij Hanekamp en Hellinga werken samen om de bodemvruchtbaarheid voor planten en bomen te verbeteren. De organisaties hebben elkaar gevonden om aan de vraag van de klant te voldoen: het combineren van de schone grond van Hellinga en de energierijke compost van Hanekamp. Met als resultaat de productenreeks FloraSoil.

FloraSoil is een product dat jarenlang uit de behoefte van de plant is ontwikkeld. De vraag naar hoogwaardig materiaal ten behoeve van de kweek van bomen en planten is lange tijd onbeantwoord gebleven. Beide organisaties dragen dezelfde zienswijze uit, het meegeven van een goede start aan beplanting.

boomkwekerij hanekamp