Beton

Recyclingsprocessen bij Hellinga zijn erop gericht ingenomen producten te verwerken tot herbruikbare grondstoffen of halffabrikanten, waarbij de minimalisering van kosten en belasting van het milieu voorop staan. Wij verwerken puin bijvoorbeeld tot meng- en betongranulaat voor toepassing in de wegen- en betonbouw.

Bij het strippen van gebouwen voor sloop of renovatie komen waardevolle grondstoffen vrij die hergebruik verdienen. Bij het circulair strippen doorlopen we samen met de opdrachtgever kansen voor hergebruik en recycling. Na deze fase kunnen we het pand slopen waarna we het puin hergebruiken of het gebouw opleveren voor renovatie.  

Puin weten we te scheiden in mengpuin als bijvoorbeeld, beton, dakpannen en stenen. Dit wordt verwerkt tot granulaat dat bijvoorbeeld gebruikt wordt onder wegen. Schoon betonpuin verwerken we apart tot hoogwaardige kwaliteit grindvervanger als basis voor nieuw te vervaardigen beton. Puin wordt verwerkt tot grof, midden en fijn granulaat.

Circulaire wereld van Hellinga

“Producten van gisteren zijn voor ons de basis van morgen”