Sloopwerk

Voor bijna alle denkbare sloopwerkzaamheden Hellinga de juiste partij. Vanuit de circulaire gedachte vinden wij het belangrijk om samen met u het slooptraject te doorlopen om tot een zorgvuldige sloopaanpak te komen. Wij willen goed en verantwoord slopen met aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu. Om de sloopwerken zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, maken wij vooraf een inventarisatie van alle voorkomende afvalstromen. Wij streven er naar om deze afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden om het merendeel van het vrijgekomen afval te hergebruiken in (nieuwe) opdrachten, zoals dat past in onze circulaire visie. Bijvoorbeeld vrijgekomen puin uit een sloopwerk wordt gebroken tot granulaat, dat vervolgens weer inzet wordt als fundering voor wegen. Wij slopen gebouwen, maar ook verhardingsconstructies en kunstwerken.

Renovatiesloop
Ontmanteling
Circulair/Duurzaam/Milieu