Grond

Behalve de winning van zand en grond op de eigen zandafgravingen waarbij er afzet is van diverse soorten wordt er ook zand en grond ingenomen bij Hellinga. Bijvoorbeeld bij infrastructurele- of bouwwerken kan het voorkomen dat grond vrijkomt en niet direct hergebruikt kan worden in het project. Wij dragen zorg voor het afgraven en afvoeren. Deze grond wordt bemonsterd en beoordeeld op kwaliteit, waar nodig bewerkt en opnieuw ingezet via onze grondbank. Duurzaam omgaan met grondstoffen vinden we belangrijk en wij zorgen ervoor dat zodra aan alle voorwaarden is voldaan de grond weer hergebruikt wordt.

Daarnaast blijft er tijdens de scheiding van ingenomen groen ook grond over. Deze grond wordt uit het groen gezeefd en opnieuw ingezet.

Ook bagger en bouwstoffen kunnen wij accepteren op onze grondbank. Ontzorging van administratieve handelingen, grondbewerkingen, logistiek en toepassing verzorgen we in samenwerking met Grondbalans Noordoost. Meer hierover op www.grondbalansnoordoost.nl.

Online bestellen in onze webshop

Onze zakelijke klanten weten ons al te vinden, maar bent u ook op zoek naar zand, grind, granulaat, grond en meststoffen of betonproducten? Maak het uzelf gemakkelijk, reken online direct uw prijs uit in onze webshop, plan uw levering en bestel eenvoudig online!

Online bestellen