Bodemsanering

Bodemsanering is grond vrijmaken van bodemverontreiniging. Wanneer een bodemonderzoek uitwijst dat een locatie is vervuild, is het van belang om de grond zo te saneren dat de bodem weer geschikt is voor een nieuwe bestemming. Met als eindresultaat dat op de gesaneerde grond veilig gebouwd en geleefd wordt.

Bodemsaneringen voeren wij zoveel mogelijk in eigen beheer uit. Wij zijn gecertificeerd conform de BRL 7000 uitvoering van bodemsaneringen. Ook kunnen wij gekeurde medewerkers (grondwerkers en D.L.P.’ers) en materieel verhuren aan bedrijven en particulieren.