Moespotvaart

moespotvaart hellinga

Noordoost, Grondslag en Hellinga hebben de voormalige moespotvaart gesaneerd. De van oudsher voor Vollenhove belangrijke vaarverbinding is naar mate het belang van deze aanleg- en overslaglocatie verminderde in de loop der jaren gedempt. Dit is gebeurd met allerhande voorkomend stortmateriaal, wat een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg heeft gehad.

De nieuw gerealiseerde aanlegsteigers zijn deels gesitueerd binnen deze verontreiniging. Na het ontgraven van de verbreding en verdieping van de bestaande ‘moespotvaart’ is de verontreiniging met folie afgedekt en afgewerkt met een beschoeiing.